Miljö & kvalitet

Golveriet följer Golvbranschens riktlinjer för auktoriserade golvföretag.

Ett auktoriserat golvföretag:

  • Arbetar efter en miljö-, kvalitets- och arbetsmiljöplan
  • Har dokumenterad läggningsteknisk kompetens
  • Kan kretsloppsmärka golvinstallationer
  • Är anslutet till GBR Golvåtervinning
  • Granskas genom extern revision